شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)

الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)

(دیدگاه 3 کاربر)

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن دائم (CR) ، تک دور با فریم آلومینیومی ، مطابق با استانداردهای IEC ، رتور قفس سنجابی ؛ درجه حفاظت IP54 ، مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های روتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

توضیحات

الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)

Capacitor Run با فریم آلومینیومی

(بدون سوئیچ و گاورنر)

الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR) با فریم آلومینیومی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن

خازن دائم


V
خازن دائم


µF
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۴۰۰۴۰.۰۰۰۰۹۰۱.۹۰.۷۳۳.۳۰.۹۳۵۹۰.۳۰.۷۵۲۸۳۰۰.۱۲۰.۰۹۵۶CR 56-2A
۴۰۰۵۰.۰۰۰۱۰۵۲۰.۴۵۳.۵۰.۹۰۵۵۰.۴۱.۱۲۸۳۰۰.۱۶۰.۱۲۵۶CR 56-2B
۴۰۰۱۰۰.۰۰۰۱۴۹۱.۹۰.۵۰۳.۱۰.۹۸۶۳۰.۶۱۱.۳۳۲۸۲۰۰.۲۵۰.۱۸۶۳CR 63-2A
۴۰۰۱۵۰.۰۰۰۱۸۴۲.۱۰.۵۹۳.۲۰.۹۹۶۹۰.۸۵۱.۶۶۲۸۲۰۰.۳۳۰.۲۵۶۳CR 63-2B
۴۰۰۱۸۰.۰۰۰۳۸۳۱.۷۰.۳۵۳.۲۰.۹۹۶۸۱.۲۴۲.۵۲۸۵۰۰.۵۰.۳۷۷۱CR 71-2A
۴۰۰۲۵۰.۰۰۰۴۶۳۱.۶۰.۴۶۲.۹۰.۹۸۷۴۱.۸۷۳.۴۵۲۸۰۷۰.۷۵۰.۵۵۷۱CR 71-2B
۴۰۰۲۰۰.۰۰۰۷۱۸۱.۵۰.۳۶۲.۹۰.۹۸۷۰۲.۵۵۵۲۸۰۵۱۰.۷۵۸۰CR 80-2A
۴۰۰۴۰۰.۰۰۰۸۸۹۱.۵۰.۳۱۳.۹۰.۹۸۷۲۳.۷۱۷.۱۲۸۳۰۱.۵۱.۱۸۰CR 80-2B
۴۰۰۳۵۰.۰۰۱۴۸۳۱.۶۵۰.۲۵۳.۹۰.۹۷۷۷۵.۱۹.۱۳۲۸۱۰۲۱.۵۹۰LCR 90L2A
۴۰۰۵۰۰.۰۰۱۸۱۶۱.۶۰.۲۵۳.۷۰.۹۸۷۹۷.۴۱۲.۹۲۲۸۴۰۳۲.۲۹۰LCR 90L2B
RPM 3000 - 2 POLE
ولتاژبیشتر از ۲۲۰V بنا به تقاضا
موارد مصرف : فن ها و بلوورها با نصب روی شفت مشعلهای سوخت خانگی ، یونیت هیترها (گرم کننده هایهوا) ، کمپرسورهای تهویه مطبوع و مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و با سرعت ثابت ، همچنین مناسب برای مواردی که الکتروموتور بدون بار ، راه اندازی شده و بعد از آن به زیر بار می رود. این الکتروموتورها دارای راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) هستند. این الکتروموتورها مناسب برای کار در حالت بی باری نمی باشند.

خازن دائم


V
خازن دائم


µF
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۴۴۰۶۰.۰۰۰۱۴۸۱.۶۰.۸۹۱.۷۰.۹۹۳۷۰.۴۱۰.۷۴۱۴۰۰۰.۰۸۰.۰۶۵۶CR 56-4A
۴۴۰۶۰.۰۰۰۱۷۲۱.۶۵۰.۸۶۲۰.۹۸۴۱۰.۶۳۱.۱۱۳۷۰۰.۱۲۰.۰۹۵۶CR 56-4B
۴۰۰۸۰.۰۰۰۲۲۲۱.۷۰.۶۱۲.۰۲۰.۹۶۴۶۰.۸۲۱.۲۴۱۳۹۵۰.۱۶۰.۱۲۶۳CR 63-4A
۴۴۰۱۰۰.۰۰۰۲۷۹۱.۵۰.۵۲.۱۰.۹۸۵۷۱.۲۵۱.۴۶۱۳۸۰۰.۲۵۰.۱۸۶۳CR 63-4B
۴۰۰۱۸۰.۰۰۰۶۱۲۱.۶۶۰.۶۶۱.۹۵۰.۹۸۵۸۱.۷۲۲۱۳۸۵۰.۳۳۰.۲۵۷۱CR 71-4A
۴۰۰۲۰۰.۰۰۰۷۴۴۱.۵۳۰.۴۶۲.۳۰.۹۹۶۵۲.۵۳۳.۹۲۱۳۹۵۰.۵۰.۳۷۷۱CR 71-4B
۴۰۰۳۰۰.۰۰۱۱۳۴۱.۵۰.۵۴۲.۲۰.۹۸۶۵۳.۸۳۳.۹۲۱۳۷۰۰.۷۵۰.۵۵۸۰CR 80-4A
۴۰۰۳۰۰.۰۰۱۴۲۴۱.۷۱۰.۴۲۲.۹۵۰.۹۶۶۷۵.۱۳۵.۳۱۳۹۵۱۰.۷۵۸۰CR 80-4B
۴۴۰۳۵۰.۰۰۲۳۸۵۱.۶۰.۳۲۳.۷۰.۹۶۷۴۷.۴۷۱۴۲۰۱.۵۱.۱۹۰LCR 90L4A
۴۴۰۴۵۰.۰۰۳۰۰۱۱.۷۰.۳۱۳.۸۰.۹۷۷۵۱۰.۱۲۹.۴۱۴۱۵۲۱.۵۹۰LCR 90L4B
۴۰۰۷۰۰.۰۰۴۶۱۳۱.۹۰.۲۷۴.۱۰.۹۵۷۸۱۴.۵۹۱۳.۵۱۴۴۰۳۲.۲۱۰۰LCR 1004A
۴۰۰۱۰۵۰.۰۱۷۵۵۳۱.۷۸۰.۳۳۳.۶۸۰.۹۶۷۵۲۱.۸۸۱۳.۹۹۶۰۳۲.۲۱۱۲MCR 112M6
RPM 1500 - 4 POLE
ولتاژبیشتر از ۲۲۰V بنا به تقاضا
موارد مصرف : فن ها و بلوورها با نصب روی شفت مشعلهای سوخت خانگی ، یونیت هیترها (گرم کننده هایهوا) ، کمپرسورهای تهویه مطبوع و مناسب برای راه اندازی بارهای یکنواخت و با سرعت ثابت ، همچنین مناسب برای مواردی که الکتروموتور بدون بار ، راه اندازی شده و بعد از آن به زیر بار می رود. این الکتروموتورها دارای راندمان خوب و ضریب توان عالی (تقریبا معادل با یک) هستند. این الکتروموتورها مناسب برای کار در حالت بی باری نمی باشند.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای تکفاز صنعتی تک خازن خازن دائم (CR) ، با فریم آلومینیومی (پایه دار-فلنج دار)

سایز ۱۱۲-۵۶

الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)

B35

ILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
-۱۸۹۲۰--۱۰.۲۱۲۳۹۵۶
-۲۱۴۲۳--۱۲.۵۱۲۴۱۱۶۳
-۲۴۱۳۰--۱۶۱۸۵۱۴۷۱
-۲۷۶۴۰--۲۱.۵۲۵۶۱۹۸۰
-۳۲۵۵۰۱۹M8۲۷۳۲۸۲۴۹۰L
-۳۶۶۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۰۰L
۲۰۰۳۸۴۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۱۲M

HDHCBBAKKBABAAAHAACDZQFRAME
NO. IEC
۱۴۵۵۶۳۶۷۱۱۹۶۱۰۱۱۲۹۰۲۲۱۰۱۰۶۷۶۵۵.۵۵۶
۱۵۸۶۳۴۰۸۰۲۵۷۱۰۱۲۵۱۰۰۲۵۱۰۱۲۳۷۶۵۴.۵۶۳
۱۷۵۷۱۴۵۹۰۱۸۷۱۰۱۴۰۱۱۲۲۸۱۱۱۳۸۷۶۵۸۷۱
۱۹۴۸۰۵۰۱۰۰۲۵۱۰۱۴۱۶۰۱۲۵۳۵۱۱۱۵۶۹۶۶۸.۵۸۰
۲۱۵۹۰۵۶۱۲۵۳۰۱۰۱۴۱۸۲۱۴۰۴۳.۳۱۲۱۷۵۹۶۷۰.۵۹۰L
۲۳۳۱۰۰۶۳۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۰۰۱۶۰۴۰۱۲۱۹۴۹۶۷۳.۵۱۰۰L
۲۵۶۱۱۲۷۰۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۳۵۱۹۰۴۵۱۳۲۱۷۹۶۷۶.۵۱۱۲M

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMLAAKFRAME
NO. IEC
A120FF100۳۷۱۲۰۸۰۱۰۰۸۱۰۵۵۶
A140FF115۳۱۰۱۴۰۹۵۱۱۵۱۰۱۰۶۶۳
A160FF130۳.۵۱۰۱۶۰۱۱۰۱۳۰۱۰۱۱۰۷۱
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۱۳۰۸۰
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۱۳۷۹۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۱۴۵۱۰۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۱۵۵۱۱۲M
ابعاد به میلیمتر می باشد.
الکتروموتور فقط پایه دار (B3) یا فقط فلنج دار (B5) بنا به تقاضا

3 دیدگاه برای الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)

 1. jasa backlink

  Hellօ There. I found your blog using msn. Ƭhis is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it andd retսrn to reɑd mօre off you
  useful info. Thanks for thе post. I’ll definiteⅼy comeback. http://gsmurdu.com/entry.php?42426-jasa-backlink-pbn-murah-nofollow-dan-dofollow-buat-seo

 2. Tia

  I am sure this post has touched all the
  internet people, its really really fastidious piece of writing on building up new weblog https://checkersmoda.com

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه