شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت (CRS)

الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت (CRS)

الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازن خازن دائم و خازن استارت (CRS) ، تک دور با فریم آلومینیومی ، مطابق با استانداردهای IEC ، رتور قفس سنجابی ، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم ، روش تهیه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

توضیحات

الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت (CRS) 

Capacitor (Run-Start) با فریم آلومینیومی

(مجهز به سوئیچ و گاورنر)

الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت با فریم آلومینیومی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن

خازن استارت


V
خازن استارت


µF
خازن دائم


V
خازن دائم


µF
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۲۰۱۵۴۰۰۴۰.۰۰۰۰۹۰۱.۹۲.۱۴۰.۹۳۵۹۰.۳۰.۷۵۲۸۳۰۰.۱۲۰.۰۹۵۶CRS 56-2A
۲۲۰۳۰۴۰۰۵۰.۰۰۰۱۰۵۲۲.۶۵۰.۹۰۵۵۰.۴۱.۱۲۸۳۰۰.۱۶۰.۱۲۵۶CRS 56-2B
۲۷۰۴۰۴۰۰۱۰۰.۰۰۰۱۴۹۱.۹۲.۷۵.۱۰.۹۸۶۳۰.۶۱۱.۳۳۲۸۲۰۰.۲۵۰.۱۸۶۳CRS 63-2A
۲۷۰۴۰۴۰۰۱۵۰.۰۰۰۱۸۴۱.۶۸۲.۴۴.۵۰.۹۹۶۹۰.۸۵۱.۶۶۲۸۰۰۰.۳۳۰.۲۵۶۳CRS 63-2B
۳۰۰۵۰۴۰۰۱۸۰.۰۰۰۳۸۳۱.۷۲.۱۴۰.۹۹۶۸۱.۲۴۲.۵۲۸۵۰۰.۵۰.۳۷۷۱CRS 71-2A
۲۸۰۶۰۴۰۰۲۵۰.۰۰۰۴۶۳۱.۵۵۲۴۰.۹۸۷۴۱.۸۸۳.۴۵۲۸۰۰۰.۷۵۰.۵۵۷۱CRS 71-2B
۳۰۰۷۰۴۰۰۲۰۰.۰۰۰۷۱۸۱.۵۲.۲۴۰.۹۸۷۰۲.۵۵۲۸۶۰۱۰.۷۵۸۰CRS 80-2A
۳۳۰۱۲۵۴۴۰۴۰۰.۰۰۰۸۸۹۱.۵۱.۹۴.۱۰.۹۸۷۲۳.۷۱۷.۱۲۸۳۰۱.۵۱.۱۸۰CRS 80-2B
۳۰۰۱۳۰۴۰۰۳۵۰.۰۰۱۴۸۳۱.۶۵۲.۲۴.۴۰.۹۷۷۷۵.۱۹.۱۳۲۸۱۰۲۱.۵۹۰LCRS 90L2A
۳۰۰۲۰۰۴۰۰۴۵۰.۰۰۱۸۱۶۱.۶۱.۹۵۴.۳۰.۹۸۷۹۷.۳۵۱۲.۹۲۲۸۶۰۳۲.۲۹۰LCRS 90L2B
RPM 3000 - 2 POLE
ولتاژبیشتر از ۲۲۰V بنا به تقاضا
موارد مصرف : مناسب برای بارهای متغیر و با سرعت ثابت ، مناسب برای بارهای با ممان اینرسی زیاد و مناسب برای بارهای با ممان اینرسی زیاد و مناسب برای راه اندازی بار از حالت سکون. این نوع الکتروموتورها بطور گسترده ای در اکثر صنایع ، مورد استفاده قرار می گیرند کاربردهای عمده آن عبارتند از : انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی ، انواع آسیاب ، ماشین های تراش ، میکسچرهای مصالح ساختمانی ، دمنده ، بادبزن های تسمه ای و ...

خازن استارت


V
خازن استارت


µF
خازن دائم


V
خازن دائم


µF
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۵۰۱۰۴۴۰۶۰.۰۰۰۱۴۸۱.۶۲۲.۹۰.۹۸۳۷۰.۴۱۰.۷۵۱۴۰۰۰.۰۸۰.۰۶۵۶CRS 56-4A
۲۵۰۱۰۴۴۰۶۰.۰۰۰۱۷۲۱.۶۵۱.۸۲.۷۰.۹۸۴۱۰.۶۳۱.۱۱۳۷۰۰.۱۲۰.۰۹۵۶CRS 56-4B
۳۰۰۷۰۴۰۰۸۰.۰۰۰۲۲۲۱.۶۵۱.۹۲.۱۰.۹۶۴۶۰.۸۱۱.۲۴۱۴۱۵۰.۱۶۰.۱۲۶۳CRS 63-4A
۲۷۰۲۵۴۴۰۱۰۰.۰۰۰۲۷۹۱.۵۱.۸۳.۴۰.۹۸۵۷۱.۲۵۱.۴۶۱۳۸۰۰.۲۵۰.۱۸۶۳CRS 63-4B
۳۰۰۳۵۴۴۰۱۸۰.۰۰۰۶۱۲۱.۶۱.۹۳.۳۰.۹۸۵۸۱.۷۲۱۴۰۵۰.۳۳۰.۲۵۷۱CRS 71-4A
۲۸۰۶۰۴۰۰۱۸۰.۰۰۰۷۴۴۱.۵۱.۹۴.۲۰.۹۹۶۵۲.۴۹۲.۶۱۴۲۰۰.۵۰.۳۷۷۱CRS 71-4B
۳۰۰۷۰۴۰۰۳۰۰.۰۰۱۱۳۴۱.۶۷۱.۹۴.۱۰.۹۸۶۵۳.۷۴۳.۹۲۱۴۰۵۰.۷۵۰.۵۵۸۰CRS 80-4A
۳۳۰۷۰۴۴۰۳۰۰.۰۰۱۴۲۴۱.۶۵۱.۸۳.۷۰.۹۶۶۷۵.۰۶۵.۳۱۴۱۵۱۰.۷۵۸۰CRS 80-4B
۲۷۵۱۳۰۴۴۰۳۵۰.۰۰۲۳۸۵۱.۶۲.۱۴.۷۰.۹۶۷۴۷.۴۷۱۴۲۰۱.۵۱.۱۹۰LCRS 90L4A
۳۰۰۱۳۵۴۴۰۴۵۰.۰۰۳۰۰۱۱.۷۱.۸۵۴.۳۰.۹۷۷۵۱۰.۱۲۹.۴۱۴۱۵۲۱.۵۹۰LCRS 90L4B
۳۰۰۴۳۰۴۰۰۴۵۰.۰۰۴۶۱۳۲۳۶.۱۰.۹۰۷۶۹.۸۸۹.۹۷۱۴۵۰۲۱.۵۱۰۰LCRS 100L4A
۳۳۰۲۳۰۴۰۰۶۰۰.۰۰۴۶۱۳۱.۹۱.۹۴.۶۰.۹۵۷۸۱۴.۵۹۱۳.۵۱۴۴۰۳۲.۲۱۰۰LCRS 100L4B
۳۰۰۳۰۰۴۰۰۸۰۰.۰۱۷۵۵۳۳۲.۴۶.۵۰.۹۰۷۹۱۴.۲۶۱۴۱۴۷۳۳۲.۲۱۱۲MCRS 112M4
RPM 1500 - 4 POLE
ولتاژبیشتر از ۲۲۰V بنا به تقاضا
موارد مصرف : مناسب برای بارهای متغیر و با سرعت ثابت ، مناسب برای بارهای با ممان اینرسی زیاد و مناسب برای بارهای با ممان اینرسی زیاد و مناسب برای راه اندازی بار از حالت سکون. این نوع الکتروموتورها بطور گسترده ای در اکثر صنایع ، مورد استفاده قرار می گیرند کاربردهای عمده آن عبارتند از : انواع ماشین آلات سنگین کشاورزی ، انواع آسیاب ، ماشین های تراش ، میکسچرهای مصالح ساختمانی ، دمنده ، بادبزن های تسمه ای و ...


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم – خازن استارت (CRS) با فریم آلومینیومی (پایه دار – فلنج دار )

سایز ۱۱۲-۵۶

الکترومووتور تک فاز صنعتی دو خازنه یا الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت (CRS)

B35

LEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
۲۲۳.۵۲۰--۱۰.۲۱۲۳۹۵۶
۲۵۲۲۳--۱۲.۵۱۲۴۱۱۶۳
۲۸۳۳۰--۱۶۱۸۵۱۴۷۱
۳۳۱۴۰--۲۱.۵۲۵۶۱۹۸۰
۳۸۰۵۰۱۹M8۲۷۳۲۸۲۴۹۰L
۴۲۸۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۰۰L
۴۴۰۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۱۲M

HDHCBBAKKBABAAAHAACDZQFRAME
NO. IEC
۱۴۵۵۶۳۶۷۱۱۹۶۱۰۱۱۲۹۰۲۲۱۰۱۰۶۷۶۵۵.۵۵۶
۱۵۸۶۳۴۰۸۰۲۵۷۱۰۱۲۵۱۰۰۲۵۱۰۱۲۳۷۶۵۴.۵۶۳
۱۷۵۷۱۴۵۹۰۱۸۷۱۰۱۴۰۱۱۲۲۸۱۱۱۳۸۷۶۵۸۷۱
۱۹۴۸۰۵۰۱۰۰۲۵۱۰۱۴۱۶۰۱۲۵۳۵۱۱۱۵۶۹۶۶۸.۵۸۰
۲۱۵۹۰۵۶۱۲۵۳۰۱۰۱۴۱۸۲۱۴۰۴۳.۳۱۲۱۷۵۹۶۷۰.۵۹۰L
۲۳۳۱۰۰۶۳۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۰۰۱۶۰۴۰۱۲۱۹۴۹۶۷۳.۵۱۰۰L
۲۵۶۱۱۲۷۰۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۳۵۱۹۰۴۵۱۳۲۱۷۹۶۷۶.۵۱۱۲M

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMLAAKFRAME
NO. IEC
A120FF100۳۷۱۲۰۸۰۱۰۰۸۲۱۰۵۶
A140FF115۳۱۰۱۴۰۹۵۱۱۵۱۰۲۱۲۶۳
A160FF130۳.۵۱۰۱۶۰۱۱۰۱۳۰۱۰۲۲۰۷۱
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۲۶۰۸۰
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۲۷۴۹۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۲۹۰۱۰۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۳۰۰۱۱۲M
ابعاد به میلیمتر می باشد.
الکتروموتور فقط پایه دار (B3) یا فقط فلنج دار (B5) بنا به تقاضا

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه خازن دائم و خازن استارت (CRS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه