تلفن : 984432354996+ | 984432351836+ | 984432338029+ | فکس : 984432377066|info@abpump-co.ir
شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دایم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

توضیحات

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز با فریم آلومینیومی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن


وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
2.90.000093.93.53.10.56580.30.73∆
Y0.42
2840380 Y220 ∆0.120.095656-2A
3.20.0001053.83.84.10.61600.40.86∆
Y0.50
2835380 Y220 ∆0.160.125656-2B
3.80.0001493.03.23.90.70640.631.06∆
Y0.61
2750380 Y220 ∆0.250.186363-2A
4.30.0001843.93.750.73650.851.4∆
Y0.8
2825380 Y220 ∆0.330.256363-2B
5.70.0003832.62.44.70.80701.251.74∆
Y1
2825380 Y220 ∆0.500.377171-2A
6.80.0004633.02.85.20.72741.862.71∆
Y1.57
2830380 Y220 ∆0.750.557171-2B
8.70.0007182.62.64.40.79702.563.6∆
Y2.1
2795380 Y220 ∆1.00.758080-2A
10.00.0008893.13.15.70.82773.724.6∆
Y2.65
2825380 Y220 ∆1.51.18080-2B
13.00.0014832.62.35.90.87805.065.7∆
Y3.3
2830380 Y220 ∆2.01.590L90L2A
15.50.0018162.72.56.30.88817.428.1∆
Y4.7
2830380 Y220 ∆3.02.290L90L2B
18.50.0029982.92.96.80.878410.0110.8∆
Y6.2
2860380 Y220 ∆4.03100L100L2
27.00.0053263.42.67.10.868613.28.2∆
Y4.75
2895660 Y380 ∆5.54112M112M2
37.00.0117162.92.46.20.868618.1411.3∆
Y6.5
2895660 Y380 ∆7.55.5132M132M2A
43.50.0143613.22.87.20.858824.6515.2∆
Y8.8
2905660 Y380 ∆107.5132M132M2B
67.00.0355882.92.87.50.888935.7321.3∆
Y12.3
2940660 Y380 ∆1511160L160L2A
82.00.0459253.12.28.10.919148.9727.8∆
Y16
2925660 Y380 ∆2015160L160L2B
93.00.0531622.53.58.40.859160.136.3∆
Y21
2940660 Y380 ∆2518.5160L160L2C
2.70.0001482.82.72.30.63530.420.47∆
Y0.27
1360380 Y220 ∆0.080.065656-4A
3.60.0001722.42.52.80.67540.640.65∆
Y0.38
1335380 Y220 ∆0.120.095656-4B
3.80.0002222.11.92.80.77570.850.72∆
Y0.42
1350380 Y220 ∆0.160.126363-4A
4.20.0002792.22.23.00.70581.271.2∆
Y0.67
1350380 Y220 ∆0.250.186363-4B
5.50.0006122.42.33.70.70651.711.4∆
Y0.83
1400380 Y220 ∆0.330.257171-4A
6.70.0007442.22.14.10.71692.542∆
Y1.15
1390380 Y220 ∆0.500.377171-4B
8.80.0011342.32.04.10.76703.782.72∆
Y1.6
1390380 Y220 ∆0.750.558080-4A
10.00.0014242.42.44.30.76705.173.7∆
Y2.15
1385380 Y220 ∆1.00.758080-4B
12.50.0023852.21.94.60.80777.534.7∆
Y2.7
1395380 Y220 ∆1.51.190L90L4A
15.00.0030012.72.44.90.787910.26.4∆
Y3.7
1405380 Y220 ∆2.01.590L90L4B
18.20.0046132.52.15.20.808114.98.9∆
Y5.15
1410380 Y220 ∆3.02.2100L100L4A
20.70.0062742.72.55.60.798320.2512∆
Y6.95
1415380 Y220 ∆4.03100L100L4B
30.50.0114672.62.36.00.848526.98.5∆
Y4.9
1420660 Y380 ∆5.54112M112M4
43.00.0243812.32.15.40.838636.7311.7∆
Y6.75
1430660 Y380 ∆7.55.5132M132M4A
52.00.0314172.72.56.70.828849.5615.8∆
Y9.1
1445660 Y380 ∆107.5132M132M4B
76.50.0625022.12.26.00.838972.222.6∆
Y13
1455660 Y380 ∆1511160L160L4A
96.00.0804862.32.06.70.859098.4529.8 ∆
Y 17.2
1455660 Y380 ∆2015160L160L4B
8.50.0021622.52.33.30.66633.841.8 ∆
Y 1.04
920380 Y220 ∆0.500.378080-6A
10.00.0026812.22.13.40.71705.842.9 ∆
Y 1.7
900380 Y220 ∆0.750.558080-6B
11.70.0036801.91.73.00.747183.75 ∆
Y 2.17
895380 Y220 ∆1.00.7590L90L6A
14.00.0051372.32.23.30.697211.55.83 ∆
Y 3.37
915380 Y220 ∆1.51.190L90L6B
16.50.0096162.22.14.30.717415.47.5 ∆
Y 4.34
930380 Y220 ∆2.01.5100L100L6
28.50.0175532.52.34.50.727722.2310.5 ∆
Y 6.03
945380 Y220 ∆3.02.2112M112M6
42.00.0308912.72.15.30.768329.847.2 ∆
Y 4.18
960660 Y380 ∆4.03132M132M6A
47.00.0362442.21.75.20.828140.429.15 ∆
Y 5.3
945660 Y380 ∆5.54132M132M6B
53.00.0422672.41.85.70.798255.312.9 ∆
Y 7.45
950660 Y380 ∆7.55.5132M132M6C
80.00.0911563.12.16.30.808674.2216.57 ∆
Y 9.57
965660 Y380 ∆107.5160L160L6A
97.00.1208033.02.16.10.7685108.8525.87 ∆
Y 14.94
965660 Y380 ∆
1577160L160L6B
17.00.0074812.61.94.50.586310.35.4 ∆
Y 3.12
695380 Y220 ∆1.00.75100L100L8A
20.00.0096161.41.32.60.726516.36.18 ∆
Y 3.57
645380 Y220 ∆1.51.1100L100L8B
29.00.0175532.11.83.30.616920.619.38∆
Y 5.4
695380 Y220 ∆2.01.5112M112M8
36.50.0289782.11.83.90.747530.4510.43 ∆
Y 6
690380 Y220 ∆3.02.2132M132M8A
44.00.0377822.52.24.30.717840.9314.25 ∆
Y 8.23
700380 Y220 ∆4.03132M132M8B
66.00.0773932.01.34.10.768053.4210 ∆
Y 5.8
715660 Y380 ∆5.54160L160L8A
78.00.0991871.91.33.80.748373.9713.6 ∆
Y 7.85
710660 Y380 ∆7.55.5160L160L8B
96.00.1318782.01.34.50.7682100.1718.3 ∆
Y 10.6
715660 Y380 ∆107.5160L160L8C
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC ، رتور قفس سنجابی ، درجه حفاظت IP54 (درجه حفاظت IP55 بنا به تقاضای مشتری) ، مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V ( ولتاژ غیر از 380V بنا به تقاضای مشتری)


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (پایه دار )

سایز فریم 160-56

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی پایه دار مدل B3

B3

ILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
-18920--10.2123956
-21423--12.51241163
-24130--161851471
-27640--21.52561980
-3255019M8273282490L
-3666022M103140828100L
2003846022M103140828112M
2584868028M1241561038132M
34562911036M1645801242160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.

HDHCBBAKKBABAAAHAACDZQFRAME
NO. IEC
145563671196101129022101067655.556
1586340802571012510025101237654.563
175714590187101401122811138765871
194805010025101416012535111569668.580
215905612530101418214043.3121759670.590L
2331006314035121720016040121949673.5100L
2561127014035121723519045132179676.5112M
29113289178401217260216441425511690132M
340160108254501521315254641630311695.5160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (فلنج دار)

سایز فریم 160-56

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فرم آلومینیومی فلنج دار مدل B5

B5

QILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
55.5-18920--10.2123956
54.5-21423--12.51241163
58-24130--161851471
68.5-27640--21.52561980
70.5-3255019M8273282490L
73.5-3666022M103140828100L
76.52003846022M103140828112M
902584868028M1241561038132M
95.534562911036M1645801242160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMLADZADACFRAME
NO. IEC
A120FF10037120801008768910656
A140FF1153101409511510769512363
A160FF1303.510160110130107610413871
A200FF1653.512200130165129611415680
A200FF1653.512200130165129612517590L
A250FF2154152501802151296133194100L
A250FF2154152501802151296144217112M
A300FF26541530023026512116159255132M
A350FF30051930025030013116180303160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (فلنج دار چدنی)

سایز فریم 160-56

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فرم آلومینیومی فلنج دار چدنی مدل B14

B14

ILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
-18920--10.2123956
-21423--12.51241163
-24130--161851471
-27640--21.52561980
-3255019M8273282490L
-3666022M103140828100L
2003846022M103140828112M
ابعاد به میلیمتر می باشد.

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMDZADACQFRAME
NO. IEC
C80FT652.5M5805065768910655.556
C90FT752.5M5906075769512354.563
C105FT852.5M61057085761041385871
C120FT1003M6120801009611415668.580
C140FT1153M8140951159612517570.590L
C160FT1303.5M81601101309613319473.5100L
C160FT1303.5M81601101309614421776.5112M
ابعاد به میلیمتر می باشد.الکتروموتور پایه دار فلنج دار B35 و الکتروموتور پایه دار فلنج دار چدنی B34 بنا به تقاضانقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه