تلفن : 984432354996+ | 984432351836+ | 984432338029+ | فکس : 984432377066|info@abpump-co.ir
شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک  دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V

توضیحات

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن


الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک  دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
280.0029982.92.96.80.878410.010.8 ∆
Υ 6.2
2860380 Υ220 ∆43100L100L2
330.0053263.42.67.10.868613.28.2 ∆
Υ 4.7
2895660 Υ380 ∆5.54112M112M2
600.0117162.92.46.20.868618.111.3 ∆
Υ 6.5
2895660 Υ380 ∆7.55.5132M132M2A
650.0143613.22.87.20.858824.715.2 ∆
Υ 8.8
2905660 Υ380 ∆107.5132M132M2B
1150.0355882.92.87.50.889035.721 ∆
Υ 12.2
2940660 Υ380 ∆1511160L160L2A
1270.0459253.12.28.10.919149.027.5 ∆
Υ 15.9
2925660 Υ380 ∆2015160L160L2B
1350.0531622.53.58.40.859160.136.4 ∆
Υ 21
2940660 Υ380 ∆2518.5160L160L2C
1820.05933.32.47.10.928671.942.3 ∆
Υ 24.4
2923660 Υ380 ∆3022180L180L2
2340.10892.92.57.20.929197.154.4 ∆
Υ 31.4
2953660 Υ380 ∆4030200L200L2A
2580.133.22.67.10.9389119.367.9 ∆
Υ 39.2
2962660 Υ380 ∆5037200L200L2B
3200.19833.11.76.70.919114582.6 ∆
Υ 47.7
2965660 Υ380 ∆6045225M225M2
4260.32413.32.17.20.9293176.797.7 ∆
Υ 56.4
2974660 Υ380 ∆7555250M250M2
5910.51543.52.46.50.992241137.6 ∆
Υ 79.5
2973660 Υ380 ∆10075280M280M2A
6400.61713.427.50.9291288.6163.3 ∆
Υ 94.3
2978660 Υ380 ∆12590280M280M2B
74013.1762.81.760.9291353.6199.6 ∆
Υ 115.3
2969660 Υ380 ∆150110315S315S2A
84014.162.71.870.9392423.7234.4 ∆
Υ 135.4
2975660 Υ380 ∆180132315S315S2B
90015.6062.31.870.9393513.4281.1 ∆
Υ 162.3
2976660 Υ380 ∆220160315M315M2A
100017.7272.21.860.9394595.4321.5 ∆
Υ 185.6
2967660 Υ380 ∆250185315M315M2B
112018.912.21.97.10.9394624.0347.6 ∆
Υ 200.7
2975660 Υ380 ∆270200315L315L2A
120023.0532.22.170.9395803.5430∆
Y248.2
2971660 Υ380 ∆340250315L315L2B
RPM 3000 - 2 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از 380V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
27.50.0046132.52.15.20.808114.908.9 ∆
Υ 5.2
1410380 Υ220 ∆3.02.2100L100L4A
310.0062742.72.55.60.798320.2512 ∆
Υ 7
1415380 Υ220 ∆4.03100L100L4B
420.0114672.62.360.848526.908.5 ∆
Υ 5
1420660 Υ380 ∆5.54112M112M4
720.0243812.32.15.40.838636.7311.7 ∆
Υ 6.76
1430660 Υ380 ∆7.55.5132M132M4A
800.0314172.72.56.70.828849.5615.8 ∆
Υ 9.2
1445660 Υ380 ∆107.5132M132M4B
1150.0625022.12.26.00.838972.1922.6 ∆
Υ 13.1
1455660 Υ380 ∆1511160L160L4A
1320.0804862.32.06.70.859098.4529.8 ∆
Υ 17.2
1455660 Υ380 ∆2015160L160L4B
1800.10742.92.76.20.8688121.137.1 ∆
Υ 21.4
1459660 Υ380 ∆2518.5180L180L4A
2000.128532.96.60.8790143.742.7 ∆
Υ 24.6
1463660 Υ380 ∆3022180L180L4B
2550.206932.76.90.8791194.857.6 ∆
Υ 33.2
1471660 Υ380 ∆4030200L200L4
3370.35262.73.16.60.8990240.870.2 ∆
Υ 40.5
1468660 Υ380 ∆5037225M225M4A
3600.41952.52.96.60.9191293.782.5 ∆
Υ 47.7
1464660 Υ380 ∆6045225M225M4B
4520.60452.82.56.70.8992355.5102.1 ∆
Υ 59
1478660 Υ380 ∆7555250M250M4
6220.942.21.870.8992484.2139.2 ∆
Υ 80.35
1480660 Υ380 ∆10075280M280M4A
6871.14992.83.27.80.992581165.2 ∆
Υ 95.35
1480660 Υ380 ∆12590280M280M4B
83018.8272.51.75.80.8993705.93202 ∆
Υ 116.6
1488660 Υ380 ∆150110315S315S4A
93022.1952.4270.992845.98242.2 ∆
Υ 139.8
1490660 Υ380 ∆180132315S315S4B
103026.2362.126.30.89941025.43290.6 ∆
Υ 167.8
1490660 Υ380 ∆220160315S315S4C
110030.3492.12.26.80.89951185.65332.5 ∆
Υ 192
1490660 Υ380 ∆250185315M315M4
115033.0442.22.16.50.9951283.51335.4 ∆
Υ 205.2
1488660 Υ380 ∆270200315L315L4A
120040.59422.26.80.9951604.38444.3 ∆
Υ 256.5
1488340250315L315L4B
1420532.31.96.50.92941606.54439.2 ∆
Υ 253.6
1486340250355S355S4A
1765732.71.970.91952018.81553.6 ∆
Υ 319.6
1490430315355S355S4B
1900852.727.30.91952279.76623.9 ∆
Υ 360.2
1487485355355L355L4A
206092.4622.71.970.91952563.57703 ∆
Υ 406
1490544400355L355L4B
RPM 1500 - 4 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از 380V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
250.0096162.22.14.30.717415.407.5 ∆
Υ 4.3
930380 Υ220 ∆2.01.5100L100L6
420.0175532.52.34.50.727722.2310.4 ∆
Υ 6
945380 Υ220 ∆32.2112M112M6
720.0308912.72.15.30.768329.847.2 ∆
Υ 4.2
960660 Υ380 ∆4.03132M132M6A
730.0362442.21.75.20.828140.429.2 ∆
Υ 5.3
945660 Υ380 ∆5.54132M132M6B
780.0422672.41.85.70.798255.2912.9 ∆
Υ 7.4
950660 Υ380 ∆7.55.5132M132M6C
1190.0911563.12.16.30.808674.2216.6 ∆
Υ 9.6
965660 Υ380 ∆107.5160L160L6A
1410.1208033.02.16.10.7685108.8525.9 ∆
Υ 14.9
965660 Υ380 ∆1511160L160L6B
1980.16363.42.36.80.8690148.229.4 ∆
Υ 17
967660 Υ380 ∆2015180L180L6
2720.22913.4260.8488181.838 ∆
Υ 22
972660 Υ380 ∆2518.5200L200L6A
2770.27253.626.20.8688216.744.2 ∆
Υ 25.5
970660 Υ380 ∆3022200L200L6B
3650.65922.125.40.8392292.559.7 ∆
Υ 34.5
980660 Υ380 ∆4030225M225M6
4480.90082.52.86.50.8490360.774.4 ∆
Υ 43
980660 Υ380 ∆5037250M250M6
6321.3772.435.40.8393435.288.6 ∆
Υ 51.2
988660 Υ380 ∆6045280M280M6A
6521.63032.53.46.50.8192530.8112.1 ∆
Υ 64.7
990660 Υ380 ∆7555280M280M6B
85022.622.915.90.8892731.56140.7 ∆
Υ 81.3
979660 Υ380 ∆10075315S315S6A
90026.7073.31.16.70.8793876.08169 ∆
Υ 97.6
981660 Υ380 ∆12590315S315S6B
97032.1552.9160.89931072.95202 ∆
Υ 116.6
979660 Υ380 ∆150110315S315S6C
105037.6042.915.80.89931286.23242.3 ∆
Υ 140
980660 Υ380 ∆180132315M315M6
112045.0822.915.90.89941559.07290.6 ∆
Υ 167.7
980660 Υ380 ∆220160315L315L6
130057.11.81.45.20.86941546.44300.7 ∆
Υ 173.6
988660 Υ380 ∆220160355S355S6A
138064.98521.85.50.83931791.70364 ∆
Υ 210
986660 Υ380 ∆250185355S355S6B
145070.8921.55.40.85951929.15376 ∆
Υ 217
990660 Υ380 ∆270200355S355S6C
170088.611.61.34.40.84932426.14486 ∆
Υ 280.7
984660 Υ380 ∆340250355S355S6D
1910103.811.71.54.90.84933053.84613 ∆
Υ 354
985660 Υ380 ∆430315355L355L6
RPM 1000 - 6 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از 380V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
25.50.0074812.61.94.50.586310.305.4 ∆
Υ 3.1
695380 Υ220 ∆1.00.75100L100L8A
300.0096161.41.32.60.726516.296.2 ∆
Υ 3.6
645380 Υ220 ∆1.51.1100L100L8B
43.50.0175532.11.83.30.616920.619.4 ∆
Υ 5.4
695380 Υ220 ∆2.01.5112M112M8
550.0289782.11.83.90.747530.4510.4 ∆
Υ 6
690380 Υ220 ∆3.02.2132M132M8A
660.0377822.52.24.30.717840.9314.3 ∆
Υ 8.2
700380 Υ220 ∆4.03132M132M8B
990.0773932.01.34.10.768053.4210 ∆
Υ 5.7
715660 Υ380 ∆5.54160L160L8A
1170.0991871.91.33.80.748373.9713.6 ∆
Υ 7.8
710660 Υ380 ∆7.55.5160L160L8B
1440.1318782.01.34.50.7682100.1718.3 ∆
Υ 10.6
715660 Υ380 ∆107.5160L160L8C
RPM 750 - 8 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از 380V بنا به تقاضا


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی (پایه دار)

الکتروموتور سه فازه صنعتی با فریم چدنی

ACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
19710967197Pg163676022M1031828100L
220.510970200Pg163876022M1031828112L
256.513984258Pg21487.58028M12411038132M
303170110.5345Pg2962911036M16451242160L

HDHCBBAKKBABAAALKHAFRAME
NO. IEC
267.51006314040.51217200160474014100L
291.51127014040.51217235190614015112L
337.51328917848.51217260216625615132M
391160108254561421320254748020160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار )

QIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
67197Pg163676022M1031828100L
70200Pg163866022M1031828112M
84258Pg21487.58028M12411038132M
110.5345Pg2962911036M16451242160L

SMg1TLANPLKACZFRAME
NO. IEC
14215292.541218025040197109100L
14215304.541218025040220.5109112M
13265355.541223030056256.5139132M
1730040551325035080303170160L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار ) سایز فریم 180-280

LKHAACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
9528348170146369Pg2970011036M1251.51448180L
10025385170157394Pg2974511036M12591655200L
10029433203174.5410Pg2977511048M16591655225M2
13029433203174.5440Pg2980514048M16641860225M4-8
13033480264214.5493Pg3689014048M16641860250M2
13033480264214.5493Pg3689014048M16691865250M4-8
12536536340220.5539.5Pg42102114055M20691865280M2
12536536340220.5539.5Pg42102114055M2079.52075280M4-8

HDHCBBAKKBABAAAFRAME
NO. IEC
44918012127963142336027979180L
46920013330583.5183339632087200L
522.522514931184183343635696.5225M2
522.522514931184183343635696.5225M4-8
58825016834996.52240486406107250M2
58825016834996.52240486406107250M4-8
649.5280190419108.52240536457119280M2
649.5280190419108.52240536457119280M4-8
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار ) سیز فریم 180-280

LKACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
95348170146369Pg2970011036M1251.51448180L
100385170157394Pg2974511036M12591655200L
100433203174.5410Pg2977511048M16591655225M2
130433203174.5440Pg2980514048M16641860225M4-8
130480264214.5493Pg3689014048M16641860250M2
130480264214.5493Pg3689014048M16691865250M4-8
125536340220.5539.5Pg42102114055M20691865280M2
125536340220.5539.5Pg42102114055M2079.52075280M4-8

SMg1TLANPFRAME
NO. IEC
17300435513250350180L
17350469515300400200L
17400516516350450225M2
17400516516350450225M4-8
17500607518450550250M2
17500607518450550250M4-8
17500638518450550280M2
17500638518450550280M4-8
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

X,xLDHxEHLKKBHAAAHDHKQIGAFEDCBABZACABS/rowspanTYPE
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100406470611620508315/2-210315S2A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100406470611620508315/2-250315S2B
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100457470611620508315/2-310315M2A
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100457470611620508315/2-320315M2B
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100508470611620508315/2-360315L2A
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100508470611620508315/2-440315L2B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-250315S4A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-300315S4B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-360315S4C
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100457470611620508315/4-420315M4
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100508470611620508315/4-460315L4A
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100508470611620508315/4-570315L4B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-225315S6A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-270315S6B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-310315S6C
6xPg21
Pg13.5
1031M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100457470611620508315/6-360315M6
6xPg21
Pg13.5
1022M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100508470611620508315/6-440315L6
6xPg29
Pg13.5
1035M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/4-350355S4A
6xPg29
Pg13.5
1035M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/4-480355S4A
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/4-560355L4A
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/4-650355L4B
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-290355S6A
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-330355S6B
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-360355S6C
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-450355S6D
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/6-620355L6


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار )

X,xLDHxEHLKKBHAAAHDHKQIGAFEDCBABZACABS/rowspanTYPE
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100406470611620508315/2-210315S2A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100406470611620508315/2-250315S2B
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100457470611620508315/2-310315M2A
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100457470611620508315/2-320315M2B
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100508470611620508315/2-360315L2A
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531102850126.678531528269.5589691814065216100508470611620508315/2-440315L2B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-250315S4A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-300315S4B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100406470611620508315/4-360315S4C
6xPg21
Pg13.5
1131M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100457470611620508315/4-420315M4
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100508470611620508315/4-460315L4A
6xPg21
Pg13.5
1222M20x531402850126.678531528275.5589852217080216100508470611620508315/4-570315L4B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-225315S6A
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-270315S6B
6xPg21
Pg13.5
1082M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100406470611620508315/6-310315S6C
6xPg21
Pg13.5
1031M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100457470611620508315/6-360315M6
6xPg21
Pg13.5
1022M20x531402850126.679531528275.5589852217080216100508470611620508315/6-440315L6
6xPg29
Pg13.5
1035M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/4-350355S4A
6xPg29
Pg13.5
1035M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/4-480355S4A
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/4-560355L4A
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/4-650355L4B
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-290355S6A
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-330355S6B
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-360355S6C
6xPg29
Pg13.5
1305M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170500470690718610355/6-450355S6D
6xPg29
Pg13.5
1435M24x631803348140.291035533320.576810628210100255170630470690718610355/6-620355L6


نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه