تلفن : 984432354996+ | 984432351836+ | 984432338029+ | فکس : 984432377066|info@abpump-co.ir
شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین ( دنده مورب ) در صنعت کاربرد بسیار وسیعی دارند.

توضیحات

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین ( دنده مورب ) در صنعت کاربرد بسیار وسیعی دارند.
مزایای این گونه انتقال دهنده ها راندمان بالا، طول عمر زیاد و بدون سر و صدا کردن می باشد.مکانیزم این گیربکس به صورت کامپکت طراحی شده که نظر هر مصرف کننده ای را جلب می نماید.
هم اکنون این الکتروگیربکس ها از توان 0.12 تا 45 کیلووات و دور خروجی 0.63 تا 400 دور بر دقیقه و در سری های SHG0 تا SHG7 در خط تولید انبوه قرار داشته و هریک از سری ها با نسبت انتقال های مختلف مطابق جداول پیوست تولید می گردند.

Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rp
m)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
0.55
(0.75)
16 SHG3 80-4A

328

1.12

43

31.5 SHG2 80-4A

171

1.0

24

63 SHG2 80-4A

82.6

2.2

24

80 SHG1 80-4A

64.3

1.25

17.8

80 SHG2 80-4A

64.8

2.5

24

100 SHG1 80-4A

53.5

2.0

17.8

100 SHG2 80-4A

51.5

4.0

24

125 SHG1 80-4A

42.7

2.24

17.8

125 SHG2 80-4A

42.0

4.5

24

160 SHG1 80-4A

32.5

2.5

17.8

0.75
(1.02)
16 SHG3 90L-4A

442

1.0

48

31.5 SHG2 80-4B

232

1.0

25.5

63 SHG1 80-4B

112

1.0

18.9

63 SHG2 80-4B

113

2.0

25.5

80 SHG1 80-4B

87.8

1.0

18.9

10 SHG1 80-4B

73

1.25

18.9

125 SHG1 80-4B

58.2

2.0

18.9

160 SHG1 80-4B

44.3

2.0

18.9

1.1
(1.50)
16 SHG4 90L-4B

621

1.12

78.0

31.5 SHG3 90L-4A

322

1.12

41.5

63 SHG2 90L-4A

162

1.0

29.0

80 SHG2 90L-4A

126

1.25

29.0

100 SHG2 90L-4A

101

2.0

29.0

125 SHG2 90L-4A

82.4

2.24

29.0

160 SHG2 90L-4A

64.1

2.5

29.0

 

Rated
Power(P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear
Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
0.12
(0.16)
16 SHG1 63-4B 66.8 1.25 15.3
20 SHG1 63-4A 52.2 2.0 13.2
31.5 SHG0 63-4A 33.9 1.4 10.1
40 SHG0 63-4A 26.6 1.4 10.1
63 SHG0 63-4A 17.8 2.0 10.1
80 SHG0 63-4A 14.0 1.8 10.1
100 SHG0 63-4A 11.2 4.0 10.1
250 SHG0 63-4A 4.39 4.0 10.1
0.18
(0.25)
16 SHG1 71-4A 98.1 1.0 17.8
31.5 SHG1 63-4B 50.1 2.0 12.7
63 SHG1 63-4B 27.2 4.0 12.7
80 SHG1 63-4B 21.4 4.0 12.7
0.25
(0.34)
16 SHG2 71-4B 155 1.12 26.0
31.5 SHG2 71-4A 78 2.2 21.0
63 SHG1 71-4A 37.5 2.5 14.2
80 SHG1 71-4A 29.5 2.75 14.2
100 SHG0 71-4A 23 2.0 12
125 SHG0 71-4A 18.8 2.8 12
160 SHG0 71-4A 14.6 2.8 12
0.37
(0.5)
16 SHG2 80-4A 228 1.0 28.5
31.5 SHG2 71-4B 116 2.0 21.8
63 SHG0 71-4B 55.1 1.0 12.8
80 SHG0 71-4B 43.2 1.0 12.8
100 SHG0 71-4B 34.4 1.5 12.8
125 SHG0 71-4B 28.0 2.0 12.8
160 SHG0 71-4B 21.9 2.0 12.8
Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output Torque
(Nm)
Gear
Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
7.5
(10.0)
16 SHG7 160L-4A 4060 1.25 410
31.5 SHG6 132M-4B 2030 1.25 202
63 SHG5 132M-4B 1049 1.25 162
80 SHG5 132M-4B 853 1.4 162
100 SHG4 132M-4B 685 1.0 12
125 SHG4 132M-4B 536 1.25 120
160 SHG4 132M-4B 429 1.25 120
200 SHG4 132M-4B 331 2.0 120
11.0
(15.0)
16 SHG7 160L-4B 5953 1.0 434
20 SHG7 160L-4A 4442 1.12 413
31.5 SHG6 160L-4A 2971 1.0 219
63 SHG5 160L-4A 1550 1.0 178
80 SHG5 160L-4A 1245 1.12 178
100 SHG5 160L-4A 961 1.25 178
125 SHG4 160L-4A 787 1.0 136
160 SHG4 160L-4A 629 1.0 136
15.0
(20)
20 SHG7 160L-4B 6060 1.0 437
31.5 SHG7 160L-4B 4030 1.12 417
63 SHG6 160L-4B 2108 1.12 255
80 SHG6 160L-4B 1775 1.4 255
100 SHG5 160L-4B 1294 1.0 212
125 SHG5 160L-4B 1088 1.12 212
160 SHG5 160L-4B 829 1.25 212
18.5
(25)
31.5 SHG7 160L-4B 4942 1.0 435
63 SHG6 160L-4B 2579 1.0 273
80 SHG6 160L-4B 2177 1.12 273
80 SHG7 160L-4B 2177 1.8 435
125 SHG5 160L-4B 1334 1.0 230
125 SHG7 160L-4B 1368 2.4 435
160 SHG5 160L-4B 1010 1.0 230
22
(30)
63 SHG7 180S-4 3069 1.4 470
100 SHG6 180S-4 1981 1.12 309
125 SHG6 180S-4 1618 1.25 309
160 SHG6 180M-4 1245 1.25 309
30 (40) 63 SHG7 180M-4 4178 1.12 500
37 (50) 100 SHG7 200M-4 3334 1.0 560
45 (60) 125 SHG7 200L-4 3305 1.0 590
Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
1.5
(2)
16 SHG4 100L-4A 846 1.0 83
31.5 SHG3 90L-4B 437 1.0 43
63 SHG2 90L-4B 220 1.0 31.5
80 SHG2 90L-4B 172 1.12 31.5
100 SHG2 90L-4B 137 1.12 31.5
125 SHG2 90L-4B 113 2.0 31.9
160 SHG2 90L-4B 88 2.0 31.5
2.2
(3.0)
16 SHG5 100L-4B 1245 1.0 138
31.5 SHG4 100L-4A 610 1.12 73
63 SHG3 100L-4A 313 1.12 47
80 SHG3 100L-4A 252 1.4 47
100 SHG2 100L-4A 200 1.0 37
125 SHG2 100L-4A 163 1.12 37
160 SHG2 100L-4A 126 1.25 37
3.0
(4.10)
16 SHG5 112M-4 1707 1.0 148
31.5 SHG4 100L-4B 828 1.0 80
63 SHG3 100L-4B 425 1.0 53
80 SHG3 100L-4B 343 1.12 53
100 SHG3 100L-4B 279 1.25 53
125 SHG3 100L-4B 219 1.8 53
160 SHG3 100L-4B 175 1.8 53
4
(5.4)
16 SHG6 132M-4A 2197 1.12 202
31.5 SHG5 112M-4 1118 1.12 130
63 SHG4 112M-4 559 1.25 86
80 SHG4 112M-4 451 1.4 86
100 SHG3 112M-4 373 1.0 59
125 SHG3 112M-4 292 1.12 59
160 SHG3 112M-4 233 1.25 59
5.5
(7.5)
16 SHG6 132M-4B 3020 1.0 219
31.5 SHG5 132M-4A 1540 1.0 142
63 SHG4 132M-4A 766 1.0 100
80 SHG4 132M-4A 619 1.12 100
100 SHG4 132M-4A 504 1.25 100
125 SHG3 132M-4A 400 1.0 72.5
160 SHG3 132M-4A 320 1.0 72.5
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه