شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین ( دنده مورب ) در صنعت کاربرد بسیار وسیعی دارند.

توضیحات

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب

الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین ( دنده مورب ) در صنعت کاربرد بسیار وسیعی دارند.
مزایای این گونه انتقال دهنده ها راندمان بالا، طول عمر زیاد و بدون سر و صدا کردن می باشد.مکانیزم این گیربکس به صورت کامپکت طراحی شده که نظر هر مصرف کننده ای را جلب می نماید.
هم اکنون این الکتروگیربکس ها از توان ۰.۱۲ تا ۴۵ کیلووات و دور خروجی ۰.۶۳ تا ۴۰۰ دور بر دقیقه و در سری های SHG0 تا SHG7 در خط تولید انبوه قرار داشته و هریک از سری ها با نسبت انتقال های مختلف مطابق جداول پیوست تولید می گردند.

Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rp
m)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
۰.۵۵
(۰.۷۵)
۱۶ SHG3 80-4A

۳۲۸

۱.۱۲

۴۳

۳۱.۵ SHG2 80-4A

۱۷۱

۱.۰

۲۴

۶۳ SHG2 80-4A

۸۲.۶

۲.۲

۲۴

۸۰ SHG1 80-4A

۶۴.۳

۱.۲۵

۱۷.۸

۸۰ SHG2 80-4A

۶۴.۸

۲.۵

۲۴

۱۰۰ SHG1 80-4A

۵۳.۵

۲.۰

۱۷.۸

۱۰۰ SHG2 80-4A

۵۱.۵

۴.۰

۲۴

۱۲۵ SHG1 80-4A

۴۲.۷

۲.۲۴

۱۷.۸

۱۲۵ SHG2 80-4A

۴۲.۰

۴.۵

۲۴

۱۶۰ SHG1 80-4A

۳۲.۵

۲.۵

۱۷.۸

۰.۷۵
(۱.۰۲)
۱۶ SHG3 90L-4A

۴۴۲

۱.۰

۴۸

۳۱.۵ SHG2 80-4B

۲۳۲

۱.۰

۲۵.۵

۶۳ SHG1 80-4B

۱۱۲

۱.۰

۱۸.۹

۶۳ SHG2 80-4B

۱۱۳

۲.۰

۲۵.۵

۸۰ SHG1 80-4B

۸۷.۸

۱.۰

۱۸.۹

۱۰ SHG1 80-4B

۷۳

۱.۲۵

۱۸.۹

۱۲۵ SHG1 80-4B

۵۸.۲

۲.۰

۱۸.۹

۱۶۰ SHG1 80-4B

۴۴.۳

۲.۰

۱۸.۹

۱.۱
(۱.۵۰)
۱۶ SHG4 90L-4B

۶۲۱

۱.۱۲

۷۸.۰

۳۱.۵ SHG3 90L-4A

۳۲۲

۱.۱۲

۴۱.۵

۶۳ SHG2 90L-4A

۱۶۲

۱.۰

۲۹.۰

۸۰ SHG2 90L-4A

۱۲۶

۱.۲۵

۲۹.۰

۱۰۰ SHG2 90L-4A

۱۰۱

۲.۰

۲۹.۰

۱۲۵ SHG2 90L-4A

۸۲.۴

۲.۲۴

۲۹.۰

۱۶۰ SHG2 90L-4A

۶۴.۱

۲.۵

۲۹.۰

 

Rated
Power(P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear
Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
۰.۱۲
(۰.۱۶)
۱۶ SHG1 63-4B ۶۶.۸ ۱.۲۵ ۱۵.۳
۲۰ SHG1 63-4A ۵۲.۲ ۲.۰ ۱۳.۲
۳۱.۵ SHG0 63-4A ۳۳.۹ ۱.۴ ۱۰.۱
۴۰ SHG0 63-4A ۲۶.۶ ۱.۴ ۱۰.۱
۶۳ SHG0 63-4A ۱۷.۸ ۲.۰ ۱۰.۱
۸۰ SHG0 63-4A ۱۴.۰ ۱.۸ ۱۰.۱
۱۰۰ SHG0 63-4A ۱۱.۲ ۴.۰ ۱۰.۱
۲۵۰ SHG0 63-4A ۴.۳۹ ۴.۰ ۱۰.۱
۰.۱۸
(۰.۲۵)
۱۶ SHG1 71-4A ۹۸.۱ ۱.۰ ۱۷.۸
۳۱.۵ SHG1 63-4B ۵۰.۱ ۲.۰ ۱۲.۷
۶۳ SHG1 63-4B ۲۷.۲ ۴.۰ ۱۲.۷
۸۰ SHG1 63-4B ۲۱.۴ ۴.۰ ۱۲.۷
۰.۲۵
(۰.۳۴)
۱۶ SHG2 71-4B ۱۵۵ ۱.۱۲ ۲۶.۰
۳۱.۵ SHG2 71-4A ۷۸ ۲.۲ ۲۱.۰
۶۳ SHG1 71-4A ۳۷.۵ ۲.۵ ۱۴.۲
۸۰ SHG1 71-4A ۲۹.۵ ۲.۷۵ ۱۴.۲
۱۰۰ SHG0 71-4A ۲۳ ۲.۰ ۱۲
۱۲۵ SHG0 71-4A ۱۸.۸ ۲.۸ ۱۲
۱۶۰ SHG0 71-4A ۱۴.۶ ۲.۸ ۱۲
۰.۳۷
(۰.۵)
۱۶ SHG2 80-4A ۲۲۸ ۱.۰ ۲۸.۵
۳۱.۵ SHG2 71-4B ۱۱۶ ۲.۰ ۲۱.۸
۶۳ SHG0 71-4B ۵۵.۱ ۱.۰ ۱۲.۸
۸۰ SHG0 71-4B ۴۳.۲ ۱.۰ ۱۲.۸
۱۰۰ SHG0 71-4B ۳۴.۴ ۱.۵ ۱۲.۸
۱۲۵ SHG0 71-4B ۲۸.۰ ۲.۰ ۱۲.۸
۱۶۰ SHG0 71-4B ۲۱.۹ ۲.۰ ۱۲.۸
Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output Torque
(Nm)
Gear
Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
۷.۵
(۱۰.۰)
۱۶ SHG7 160L-4A ۴۰۶۰ ۱.۲۵ ۴۱۰
۳۱.۵ SHG6 132M-4B ۲۰۳۰ ۱.۲۵ ۲۰۲
۶۳ SHG5 132M-4B ۱۰۴۹ ۱.۲۵ ۱۶۲
۸۰ SHG5 132M-4B ۸۵۳ ۱.۴ ۱۶۲
۱۰۰ SHG4 132M-4B ۶۸۵ ۱.۰ ۱۲
۱۲۵ SHG4 132M-4B ۵۳۶ ۱.۲۵ ۱۲۰
۱۶۰ SHG4 132M-4B ۴۲۹ ۱.۲۵ ۱۲۰
۲۰۰ SHG4 132M-4B ۳۳۱ ۲.۰ ۱۲۰
۱۱.۰
(۱۵.۰)
۱۶ SHG7 160L-4B ۵۹۵۳ ۱.۰ ۴۳۴
۲۰ SHG7 160L-4A ۴۴۴۲ ۱.۱۲ ۴۱۳
۳۱.۵ SHG6 160L-4A ۲۹۷۱ ۱.۰ ۲۱۹
۶۳ SHG5 160L-4A ۱۵۵۰ ۱.۰ ۱۷۸
۸۰ SHG5 160L-4A ۱۲۴۵ ۱.۱۲ ۱۷۸
۱۰۰ SHG5 160L-4A ۹۶۱ ۱.۲۵ ۱۷۸
۱۲۵ SHG4 160L-4A ۷۸۷ ۱.۰ ۱۳۶
۱۶۰ SHG4 160L-4A ۶۲۹ ۱.۰ ۱۳۶
۱۵.۰
(۲۰)
۲۰ SHG7 160L-4B ۶۰۶۰ ۱.۰ ۴۳۷
۳۱.۵ SHG7 160L-4B ۴۰۳۰ ۱.۱۲ ۴۱۷
۶۳ SHG6 160L-4B ۲۱۰۸ ۱.۱۲ ۲۵۵
۸۰ SHG6 160L-4B ۱۷۷۵ ۱.۴ ۲۵۵
۱۰۰ SHG5 160L-4B ۱۲۹۴ ۱.۰ ۲۱۲
۱۲۵ SHG5 160L-4B ۱۰۸۸ ۱.۱۲ ۲۱۲
۱۶۰ SHG5 160L-4B ۸۲۹ ۱.۲۵ ۲۱۲
۱۸.۵
(۲۵)
۳۱.۵ SHG7 160L-4B ۴۹۴۲ ۱.۰ ۴۳۵
۶۳ SHG6 160L-4B ۲۵۷۹ ۱.۰ ۲۷۳
۸۰ SHG6 160L-4B ۲۱۷۷ ۱.۱۲ ۲۷۳
۸۰ SHG7 160L-4B ۲۱۷۷ ۱.۸ ۴۳۵
۱۲۵ SHG5 160L-4B ۱۳۳۴ ۱.۰ ۲۳۰
۱۲۵ SHG7 160L-4B ۱۳۶۸ ۲.۴ ۴۳۵
۱۶۰ SHG5 160L-4B ۱۰۱۰ ۱.۰ ۲۳۰
۲۲
(۳۰)
۶۳ SHG7 180S-4 ۳۰۶۹ ۱.۴ ۴۷۰
۱۰۰ SHG6 180S-4 ۱۹۸۱ ۱.۱۲ ۳۰۹
۱۲۵ SHG6 180S-4 ۱۶۱۸ ۱.۲۵ ۳۰۹
۱۶۰ SHG6 180M-4 ۱۲۴۵ ۱.۲۵ ۳۰۹
۳۰ (۴۰) ۶۳ SHG7 180M-4 ۴۱۷۸ ۱.۱۲ ۵۰۰
۳۷ (۵۰) ۱۰۰ SHG7 200M-4 ۳۳۳۴ ۱.۰ ۵۶۰
۴۵ (۶۰) ۱۲۵ SHG7 200L-4 ۳۳۰۵ ۱.۰ ۵۹۰
Rated
Power (P)
Kw
(PS)
Rated
Speed
(rpm)
Type
Geared
Motors
Output
Torque
(M2-Nm)
Gear Coefficient
CG
Weight
(app.)
(Kg)
۱.۵
(۲)
۱۶ SHG4 100L-4A ۸۴۶ ۱.۰ ۸۳
۳۱.۵ SHG3 90L-4B ۴۳۷ ۱.۰ ۴۳
۶۳ SHG2 90L-4B ۲۲۰ ۱.۰ ۳۱.۵
۸۰ SHG2 90L-4B ۱۷۲ ۱.۱۲ ۳۱.۵
۱۰۰ SHG2 90L-4B ۱۳۷ ۱.۱۲ ۳۱.۵
۱۲۵ SHG2 90L-4B ۱۱۳ ۲.۰ ۳۱.۹
۱۶۰ SHG2 90L-4B ۸۸ ۲.۰ ۳۱.۵
۲.۲
(۳.۰)
۱۶ SHG5 100L-4B ۱۲۴۵ ۱.۰ ۱۳۸
۳۱.۵ SHG4 100L-4A ۶۱۰ ۱.۱۲ ۷۳
۶۳ SHG3 100L-4A ۳۱۳ ۱.۱۲ ۴۷
۸۰ SHG3 100L-4A ۲۵۲ ۱.۴ ۴۷
۱۰۰ SHG2 100L-4A ۲۰۰ ۱.۰ ۳۷
۱۲۵ SHG2 100L-4A ۱۶۳ ۱.۱۲ ۳۷
۱۶۰ SHG2 100L-4A ۱۲۶ ۱.۲۵ ۳۷
۳.۰
(۴.۱۰)
۱۶ SHG5 112M-4 ۱۷۰۷ ۱.۰ ۱۴۸
۳۱.۵ SHG4 100L-4B ۸۲۸ ۱.۰ ۸۰
۶۳ SHG3 100L-4B ۴۲۵ ۱.۰ ۵۳
۸۰ SHG3 100L-4B ۳۴۳ ۱.۱۲ ۵۳
۱۰۰ SHG3 100L-4B ۲۷۹ ۱.۲۵ ۵۳
۱۲۵ SHG3 100L-4B ۲۱۹ ۱.۸ ۵۳
۱۶۰ SHG3 100L-4B ۱۷۵ ۱.۸ ۵۳
۴
(۵.۴)
۱۶ SHG6 132M-4A ۲۱۹۷ ۱.۱۲ ۲۰۲
۳۱.۵ SHG5 112M-4 ۱۱۱۸ ۱.۱۲ ۱۳۰
۶۳ SHG4 112M-4 ۵۵۹ ۱.۲۵ ۸۶
۸۰ SHG4 112M-4 ۴۵۱ ۱.۴ ۸۶
۱۰۰ SHG3 112M-4 ۳۷۳ ۱.۰ ۵۹
۱۲۵ SHG3 112M-4 ۲۹۲ ۱.۱۲ ۵۹
۱۶۰ SHG3 112M-4 ۲۳۳ ۱.۲۵ ۵۹
۵.۵
(۷.۵)
۱۶ SHG6 132M-4B ۳۰۲۰ ۱.۰ ۲۱۹
۳۱.۵ SHG5 132M-4A ۱۵۴۰ ۱.۰ ۱۴۲
۶۳ SHG4 132M-4A ۷۶۶ ۱.۰ ۱۰۰
۸۰ SHG4 132M-4A ۶۱۹ ۱.۱۲ ۱۰۰
۱۰۰ SHG4 132M-4A ۵۰۴ ۱.۲۵ ۱۰۰
۱۲۵ SHG3 132M-4A ۴۰۰ ۱.۰ ۷۲.۵
۱۶۰ SHG3 132M-4A ۳۲۰ ۱.۰ ۷۲.۵
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ
الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های هلیکال,الکتروگیربکس هلیکال شاکرین,الکتروگیربکس های شاکرین,الکتروگیربکس هلیکال,گیربکس های هلیکال شاکرین,آبرنگ پمپ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروگیربکس های هلیکال شاکرین یک گیربکس دنده مورب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه