تلفن : 984432354996+ | 984432351836+ | 984432338029+ | فکس : 984432377066|info@abpump-co.ir
شما اینجا هستید :: \ \ \ گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده و دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.

توضیحات

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده و دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای 62 تا 250 از چدن سخت کاری شده و برای مدل های 30 تا 49 از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
این سری گیربکس ها به صورت کوپل شده با الکتروموتور و بدون الکتروموتور قابل تحویل می باشد.
i Hp1 Kw1 M2daNm n2
MVF30/N
MVF30/A
MVF30/F
MVF30/P MVF30/V
7 0.25 0.18 0.7 200

10

0.25

0.18

1

140

15

0.25

0.18

1.4

93

20

0.25

0.18

1.8

70

30

0.16

0.12

1.5

47

40

0.16

0.12

1.9

35

60

0.16

0.12

1.9

23

70

0.08

0.06

1.3

20

MVF44/N
MVF44/A
MVF44/F
MVF44/P
MVF44/V
MVF44/FA
7 0.5 0.37 1.5 200
10 0.5 0.37 2.1 140
14 0.5 0.37 2.8 100
20 0.5 0.37 3.9 70
28 0.33 0.25 3.3 50
35 0.33 0.25 3.9 40
46 0.25 0.18 3.7 30
60 0.25 0.18 3.9 2
70 0.16 0.12 2.9 20
100 0.16 0.12 2.8 14
MVF49/N
MVF49/A
MVF49/F
MVF49/P
MVF49/V
MVF49/FA

7 1 1.3 5.4 200
10 1 1 5.9 140
14 1 0.9 6.5 100
18 0.75 0.6 5.9 78
24 0.75 0.5 6.3 58
28 0.75 0.55 7.4 50
36 0.5 0.42 6.9 39
45 0.33 0.33 6.5 31
60 0.33 0.25 5.9 23
70 0.25 0.21 5.5 20
80 0.25 0.19 5.4 17.5
100 0.19 0.13 4.9 14
MVF 62/N
MVF 62/A
MVF 62/F
MVF 62/FC
MVF 62/P
MVF 62/V
7 2.5 1.8 7.9 200
10 2.5 1.8 10.7 140
15 2 1.5 12.2 93
19 1.5 1.1 11.3 19
24 1.5 1.1 13.5 74
30 1 0.75 10.8 58
38 1 0.75 12.8 7
45 0.75 0.55 11.3 37
64 0.5 0.37 9.6 31
80 0.5 0.37 11.3 22
100 0.5 0.37 11.3 14
i Hp1 Kw1 M2 daNm n2
MVF72/N
MVF72/A
MVF72/F
MVF72/FC
MVF72/P
MVF72/V
7 4 3 12.6 200

10

4

3

17.7

140

15

3

2.2

19.4

93

20

2

1.5

16.9

70

25

2

1.5

19

56

30

1.5

1.1

17.8

47

40

1.5

1.1

19

35

50

1

0.75

17

28

60

0.75

0.55

15.6

23

80

0.75

0.55

15

18

100

9.5

0.37

13

14


MVF110/N
MVF110/A
MVF110/F
MVF110/FC
MVF110/P
MVF110/V
MVF110/FR
7 5.5 4 17 200
10 5.5 4 24 140
15 5.5 4 35 93
20 5.5 4 46 70
23 4 3 38 61
30 4 3 46 47
40 4 3 61 35
46 3 2.2 51 30
56 3 2.2 59 25
64 2 1.5 45 22
80 1.5 1.1 40 17.5
100 1.5 1.1 46 14
MVF86/N
MVF86/A
MVF86/F
MVF86/P
MVF86/V
MVF86/FR
7 5.5 4 17 200
10 5.5 4 24 140
15 4 3 25 93
20 3 2.2 24.7 70
23 3 2.2 27.5 61
30 3 2.2 33 47
40 2 1.5 29.5 35
46 2 1.5 31.4 30
56 1.5 1.1 27.5 25
64 1 0.75 21.5 22
80 1 0.75 25.5 17.5
100 0.75 0.75 22.2 14
i Hp1 Kw1 M2 daNm n2

MVF130/N
MVF130/A
MVF130/F
MVF130/FC
MVF130/P
MVF130/V
MVF130/FR

7 12.5 9 39 200

10

12.5

9

55

140

15

12.5

9

80

93

20

10

7.5

83

70

23

7.5

7.5

71

61

30

7.5

7.5

88

47

40

7.5

5.5

110

35

46

5.5

4

95

30

56

4

3

81

25

64

4

3

90

22

80

3

2.2

81

17.5

100

2.5

1.8

78

14


MVF185/N
MVF185/A
MVF185/F
MVF185/FC
MVF185/P
MVF185/V
MVF185/FR
7 30 22 94 200
10 30 22 133 140
15 25 18.5 164 93
20 25 18.5 210 70
30 15 11 185 47
40 15 11 232 35
50 12.5 9 235 28
60 10 7.5 227 23
80 7.5 5.5 205 17.5
100 5.5 4 180 14

VF150/N
VF150/A
VF150/F
VF150/FC
VF150/P
VF150/V
VF150/FR
7 20 15 63 200
10 20 15 87 140
15 15 11 97 93
20 15 11 125 70
23 12.5 9 118 61
30 10 7.5 119 47
40 10 7.5 154 35
46 7.5 5.5 132 30
56 5.5 4 113 25
64 5.5 4 125 22
80 4 3 110 17.5
100 3 2.2 9 14

MVF210/N
MVF210/A
MVF210/P
7 50 37 156 200
10 50 37 223 140
15 40 30 262 93
20 30 22 256 70
30 25 18.5 305 47
40 20 15 310 35
50 15 11 283 28
60 12.5 9 275 23
80 10 7.5 277 17.7
100 7.5 5.5 245 14

گیربکس های حلزونی شاکرین سری MVF,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکسهای حلزونی,گیربکس های شاکرین سری MVF,گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF,آبرنگ پمپ,الکتروموتور کوپل شده

 

VF…
30 44 49 62 72 86 110 130 150 185
 A 30  44.6  49.5  62.17  72  86.9  110.1  130  150  185.4 
 BH7  14 18  25  25  ** (30)28 35  42  45  50  60 
 C 55  64  82  120  120  140  155  165  175  190 
 DH6  9  11 16  18   19 25  25  30  35  40 
 E 20  30  40  45  40  50  60  60  65  70 
 F 52  54  65  80  98  110  138  160  185  214.5 
 F1  46 54  63  80  88  110  138  154  179  205 
 G 55  72  82  100  115  142  170  195  220  254 
 H 96  124.5  138  175.5  198  248  312  348  400  457 
 H1 50  71  80  98.5 114 138 169 195  218  267 
 H2 105  143  162  199  229  280  339  390  438  521 
H3 41  51  56  75.5  83  106  142  153  180  203 
 I  66 81 98.5 111  116.6  146  181  191 211   251
 L  80 98  124  143  142  181  220  245  260  320 
 L1 30  35  37  45  46  66.5  74  78.5  83.5  91 
 M 50  52  63  95  120  140  200  220  240  270 
 N 80  90  110  140  156  220  270  310  330  360 
 O 6.5  8.5  8.5  10.5  13  10.5  12.5  16  18  22 
 O1 M6*9
(4Holes)     
 M6*9
(4Holes)
M6*9
(4Holes)  
 M8*14
(4Holes)
M8*14
(4HOLES)  
M10*17
B(4HOLES)  
M12*21
(BHOLES)  
M12*23
(HOLES) 
M14*23
(8HOLES) 
 M16*25
(8HOLES) 
 O2 6.5  8.5 10.5  10.5  13(11)**  12.5  13.5  16  20  22 
P   10  12 12  12  14  15  18  20  22 
 Q 20.5  24.5  22.5   40 40  45  45  52.5  55  65 
 R –  –  –  3.5 
 S 50.5  60  85  116  111  151  179.5  197.5  220  255 
 S1 –  –  –  86  85  110.5  131.5  137.5  145.5  155.5 
S2 –    90 115  –  –  –  –  –  –  – 
T  68 87  90  150  165  176  230  255  290  350 
 T1 –  –  –  150  165***  176  230  255  290  350 
 T2 65  65  94  90  110  130  165  215  215  265 
T3 –  87  90  –  –  –  –  –  –  – 
 U 80  110  125  180  220  210  280  320  350  400 
 U1  – –  –  180  200(160)**  210  280  320  350  400 
 U2 80  80  107.5   105 125  160  200  250  250  300 
U3  – 110  125  –  –  –  –  –  –  – 
  VH8 50  60  70  115  130  152  170  180  200  280 
V1H8   –  – –  115  130***  152  170  180  200  280 
V2H8  50 50  68  75  90  110  130  180  180  230 
V3 –  60  70  –  –  –  –  –  –  – 
W   – –  –  80  100***  120  170  180  200  270 
Z  12  11  12  15  20  20  22  22 
Z1 –  –  –  12  12  15  20  20  22  22 
 Z2 –  12  –  –  –  –  –  –  – 
 .Kg  1.1 8.2  16.3  32.5  49  60  94 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه