تلفن : 984432354996+ | 984432351836+ | 984432338029+ | فکس : 984432377066|info@abpump-co.ir
شما اینجا هستید :: \ \ \ گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد. چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.

توضیحات

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

 گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای 62 تا 250 از چدن سخت کاری شده و برای مدل های 30 تا 49 از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
  Hp1  Kw1  M2daNm  n2
VF30/N
VF30/A
VF30/F
VF30/P VF30/V
7 0.55 0.41 1.6 200

10

0.4

0.3

1.6

140

15

0.32

0.24

1.8

93

20

0.25

0.19

1.8

70

30

0.21

0.15

2

47

40

0.16

0.12

1.9

35

60

0.12

0.09

1.9

23

70

0.09

0.07

1.5

20

VF44/N
VF44/A
VF44/F
VF44/P
VF44/V
VF44/FA
7 1 0.75 2.9 200
10 0.7 0.51 2.9 140
14 0.5 0.37 2.9 100
20 0.5 0.37 3.9 70
28 0.39 0.29 3.9 50
35 0.33 0.25 3.9 40
46 0.26 0.19 3.9 30
60 0.22 0.16 3.9 23
70 0.15 0.11 2.9 20
100 0.12 0.09 2.8 14
VF49/N
VF49/A
VF49/F
VF49/P
VF49/V
VF49/FA

 

  7 1.8 1.3   5.4   200  
10 1.4 5.9  140 
14 1.2 0.9  6.5  100 
18 0.8 0.6 5.9  78 
24 0.7   0.5  6.3 58 
28 0.75  0.55 7.4  50 
36 0.57 0.42 6.9  39  
45  0.45 0.33 6.5  31 
60 0.33 0.25 5.9  23 
70 0.28 0.21   5.5  20  
80 0.26 0.19 5.4 17.5
100 0.19 0.13 4.9 14 
VF 62/N
VF 62/A
VF 62/F
VF 62/FC
VF 62/P
VF 62/V  
7 3.2 2.4 9.8 200
10  2.5 1.8 10.8  140
15 2 1.5 12.2 93
19 1.5 1.1 11.3 74
24  1.5 1.1 13.5 58
30 1.3 0.93 13.7 47
 38 1  0.75 12.8 37
45 0.78  0.57 11.8 31
64  0.61 0.45 11.8 22
80 0.5  0.37 11.3 17.5
100 0.44  0.32 11.3 14
Hp1 Kw1 M2 daNm   n2
VF72/N
VF72/A
VF72/F
VF72/FC
VF72/P
VF72/V
7 5.38 3.96 17 200

10

4.31

3.17

19

140

15

2.98

2.19

19

93

20

2.29

1.68

19

70

25

1.9

1.4

19

56

30

1.73

1.27

20

47

40

1.31

0.96

19

35

50

0.99

0.73

17

28

60

0.81

0.6

16

23

80

0.63

0.45

15

18

100

0.47

0.35

13

14


VF110/N
VF110/A
VF110/F
VF110/FC
VF110/P
VF110/V
VF110/FR
7 15 11 46 200
10 11.5 8.4 50 140
15 8.7 6.4 55 93
20 6.2 4.5 52 70
23 5.1 3.8 49 61
30 5.3 3.9 62 47
40 4 3 61 35
46 3.3 2.5 57 30
56 3 2.2 59 25
64 2.3 1.7 51 22
8. 1.8 1.3 47 17.5
100 1.5 1.1 46 14
 VF86/N
VF86/A
VF86/F
VF86/P
VF86/V
VF86/FR
7.9  5.8  24.5  200 
 10 6.3  4.6  27  140 
15  4.6  3.4  29  93 
20  3.4  2.5  28  70 
23  2.2  28  61 
30  2.2  33  47 
40  2.2  1.6  32  35 
46  1.5  31  30 
56  1.5  1.1  27.5  25 
64  1.3  0.9  27.5  22 
80  0.75  25.5  17.5 
 100 0.8  0.6  23  14 
Hp1 Kw1 M2 daNm  n2

VF130/N
VF130/A
VF130/F
VF130/FC
VF130/P
VF130/V
VF130/FR

7 24 17.4 74 200

0

18.1

13.3

79

140

15

14.4

10.6

92

93

20

10.8

8

90

70

23

9.4

6.9

89

61

30

8.9

6.6

105

47

40

7.3

5.4

110

35

46

6.1

4.5

105

30

56

4.7

3.4

96

25

64

4.1

3

93

22

80

3.2

2.4

88

17.5

100

2.4

1.8

78

14


VF185/N
VF185/A
VF185/F
VF185/FC
VF185/P
VF185/V
VF185/FR
7 56 41 175 200
10 41 30 182 140
15 28 21 185 93
20 27 19.6 227 70
30 16 11.8 198 47
40 16.8 12.4 263 35
50 13.3 9.8 250 28
60 10.3 7.6 227 23
80 7.7 5.6 212 17.5
100 5.8 4.3 190 14

VF150/N
VF150/A
VF150/F
VF150/FC
VF150/P
VF150/V
VF150/FR
7 32 24 100 200
10 24 17.5 105 140
15 17.8 13.1 115 93
20 15.4 11.3 130 70
23 13.3 9.8 127 61
30 11.5 8.5 137 47
40 10.1 17.4 154 35
46 8.8 6.5 155 30
56 6.7 4.9 137 25
64 5.8 4.2 133 22
80 4.6 3.4 125 17.5
100 3.6 2.6 115 14
  i Hp1 Kw1 M2daNm  n2

VF210/N
VF210/A
VF210/P
VF210/V
7 73 54 230 200

10

59

44

265

140

15

44

32

285

93

20

36

27

310

70

30

25

8.5

305

47

40

23

17

350

35

50

18

13

330

28

60

14

10

315

23

80

10.5

7.7

290

17.5

100

8.3

6

270

14


F250/N
VF250/A
VF250/P
VF250/V
7 100 75 320 200
10 83 61 370 140
15 60 45 400 93
20 52 38 445 70
30 32 23 400 47
40 30 22 480 35
50 23 17 450 28
60 20 15 450 23
80 13.7 10 390 17.5
100 10.5 7.8 365 14

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکسهای حلزونی,گیربکس های شاکرین سری VF,گیربکس حلزونی شاکرین سری VF,آبرنگ پمپ,گیربکسهای شاکرین سری VF

 

VF…
30 44 49 62 72 86 110 130 150 185
 A 30  44.6  49.5  62.17  72  86.9  110.1  130  150  185.4 
 BH7  14 18  25  25  ** (30)28 35  42  45  50  60 
 C 55  64  82  120  120  140  155  165  175  190 
 DH6  9  11 16  18   19 25  25  30  35  40 
 E 20  30  40  45  40  50  60  60  65  70 
 F 52  54  65  80  98  110  138  160  185  214.5 
 F1  46 54  63  80  88  110  138  154  179  205 
 G 55  72  82  100  115  142  170  195  220  254 
 H 96  124.5  138  175.5  198  248  312  348  400  457 
 H1 50  71  80  98.5 114 138 169 195  218  267 
 H2 105  143  162  199  229  280  339  390  438  521 
H3 41  51  56  75.5  83  106  142  153  180  203 
 I  66 81 98.5 111  116.6  146  181  191 211   251
 L  80 98  124  143  142  181  220  245  260  320 
 L1 30  35  37  45  46  66.5  74  78.5  83.5  91 
 M 50  52  63  95  120  140  200  220  240  270 
 N 80  90  110  140  156  220  270  310  330  360 
 O 6.5  8.5  8.5  10.5  13  10.5  12.5  16  18  22 
 O1 M6*9
(4Holes)     
 M6*9
(4Holes)
M6*9
(4Holes)  
 M8*14
(4Holes)
M8*14
(4HOLES)  
M10*17
B(4HOLES)  
M12*21
(BHOLES)  
M12*23
(HOLES) 
M14*23
(8HOLES) 
 M16*25
(8HOLES) 
 O2 6.5  8.5 10.5  10.5  13(11)**  12.5  13.5  16  20  22 
P   10  12 12  12  14  15  18  20  22 
 Q 20.5  24.5  22.5   40 40  45  45  52.5  55  65 
 R –  –  –  3.5 
 S 50.5  60  85  116  111  151  179.5  197.5  220  255 
 S1 –  –  –  86  85  110.5  131.5  137.5  145.5  155.5 
S2 –    90 115  –  –  –  –  –  –  – 
T  68 87  90  150  165  176  230  255  290  350 
 T1 –  –  –  150  165***  176  230  255  290  350 
 T2 65  65  94  90  110  130  165  215  215  265 
T3 –  87  90  –  –  –  –  –  –  – 
 U 80  110  125  180  220  210  280  320  350  400 
 U1  – –  –  180  200(160)**  210  280  320  350  400 
 U2 80  80  107.5   105 125  160  200  250  250  300 
U3  – 110  125  –  –  –  –  –  –  – 
  VH8 50  60  70  115  130  152  170  180  200  280 
V1H8   –  – –  115  130***  152  170  180  200  280 
V2H8  50 50  68  75  90  110  130  180  180  230 
V3 –  60  70  –  –  –  –  –  –  – 
W   – –  –  80  100***  120  170  180  200  270 
Z  12  11  12  15  20  20  22  22 
Z1 –  –  –  12  12  15  20  20  22  22 
 Z2 –  12  –  –  –  –  –  –  – 
 .Kg  1.1 8.2  16.3  32.5  49  60  94 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه